Wat is NB-IoT nou precies?


  • NB-IoT is een zogenaamde Low Power Wide Area Netwerk-techniek (LPWAN) die op een efficiënte wijze apparaten met het internet verbindt. De kosten van de hardware en het stroomverbruik zijn laag, terwijl de kracht van het signaal tot tien keer zo sterk is als dat van bijv. GSM, 3G of 4G. Hierdoor is de techniek vrijwel overal en langdurig inzetbaar. Met LPWAN is de dekking over grotere afstanden mogelijk en de energie behoefte van de modem laag, maar daarmee is de capaciteit en bandbreedte ook beperkt. NB-IoT is een voorbeeld van een LPWAN techniek.

    NB-IoT werkt als volgt: op jouw apparaat draait een applicatie die de data naar ons netwerk verstuurd, een van de 13000+ NB-IoT anntennes. De gegevens worden afgeleverd in onze IoT service Gateway. Op de -IoT Gateway kan jij de verstuurde data per apparaat opvragen. Desgewenst kan de data ook worden gepusht naar jouw IoT platform, rechtstreeks naar een ERP systeem of verder de Cloud in.


Log in to reply
 

Looks like your connection to INTERNET OF THINGS was lost, please wait while we try to reconnect.