Wat brengt NB-IoT nu meer dan andere IoT technologieën?


  • T-Mobile heeft zeer bewust gekozen voor NB-IoT omdat deze techniek gebruik maakt van ons eigen, gelicenseerd frequentiespectrum. In tegenstelling tot ander IoT technologieën zoals LoRa of SigFox, Leightweigt, is er daardoor geen sprake van interferentie met andere signalen. Dit zorgt voor een extreem hoge beschikbaarheid van ons IoT-Netwerk. Daarnaast is NB-IoT de beste technologie als het gaat om bereik in afgelegen of moeilijk bereikbare gebieden, zelf in sommige gevallen onder de grond. En de derde belangrijke belofte is dat je apparaat straks overal ter wereld kan werken door de standaardisatie van het 3GPP, en de uitrol van NB-IoT van veel operators, om dezelfde reden dat je smartphone overal werkt (roaming).


Log in to reply
 

Looks like your connection to INTERNET OF THINGS was lost, please wait while we try to reconnect.