Wat betekent die standaardisering van NB-IoT nu concreet


  • NB-IoT is een internationale (3GPP) standaard en zodanig ontwikkeld dat deze door elke mobiele aanbieder wereldwijd kan worden ingezet. De verwachting is dat binnen enkele jaren in de meeste landen een NB-IoT netwerk actief zal zijn. Met andere woorden: NB-IoT is toekomst-proof.


Log in to reply
 

Looks like your connection to INTERNET OF THINGS was lost, please wait while we try to reconnect.