Is signaal met encryptie, hoe zit het met veiligheid en betrouwbaarheid


  • Wij zorgen voor een veilige verbinding van de data middels het gebruik van een sim. Doordat het netwerk vanaf deze sim tot aan de gateway encrypted is, is deze niet te kraken. In tegenstelling tot mobiele telefonie, is de rol van de sim bij NB-IoT dan ook voornamelijk security gerelateerd.


Log in to reply
 

Looks like your connection to INTERNET OF THINGS was lost, please wait while we try to reconnect.