Waar hangt het lage energieverbruik nu mee samen? En waar mag ik nu echt vanuit gaan?


  • Naast piekverbruik is het energieverbruik mede afhankelijk van het beroep dat jij op de verbinding en daarmee het apparaat doet. Het gaat hier onder meer om:

    • De hoeveelheid data en hoe vaak deze wordt verstuurd/ontvangen;
    • Of het apparaat in energiezuinige (slaap)-stand (PSM) wordt gezet;
    • Welke vertraging in de downlink geaccepteerd kan worden met als achterliggende gedachte dat het apparaat in energiezuinige stand kan gaan met de mogelijkheid om actief te blijven luisteren naar berichten van het internet/cloud (eDRX).

    De 3GPP schat dat voor een setup met gemiddelde radio modules en sensoren die een bescheiden frequency (2-3 keer per week) uitzenden in goede dekkingscondities, twee AA baterijen zo’n tien jaar mee kunnen gaan. Bij andere setups dient rekening te worden gehouden met afwijkingen hiervan.


Log in to reply
 

Looks like your connection to INTERNET OF THINGS was lost, please wait while we try to reconnect.