Verschil Sigfox, Verschil 2G, Verschil LoRa


  • Sigfox en Lora zijn 2 andere LPWAN technieken. 2G is een voorloper van het huidige 4G (LTE) en wordt uitgefaseerd door de mobiele operators om radio spectrum vrij te maken voor 4G.

    http://www.connexieb2b.nl/actueel/17837/nieuwe-netwerken-internet-of-things-in-opkomst.html

    "SigFox en LoRa zijn beide gepatenteerde standaarden, waarbij in beide gevallen één fabrikant het alleenrecht heeft op de technologie en het chipontwerp. Met name mobiele operators zijn hier niet zo van gecharmeerd; zij willen graag keuzes hebben en niet afhankelijk zijn van één partij. Ook voor bedrijven die een keuze moeten maken voor een technologie heeft een open technologie vaak de voorkeur.

    Bij SigFox is de hoeveelheid data zeer beperkt (slechts 12 bytes) en gaat al het verkeer via de SigFox-servers in Frankrijk. Bij LoRa kan er meer data worden verstuurd en is de versleuteling beter op orde, met zowel 128 bit AES-encryptie voor het netwerk en nogmaals 128 bit AES voor de applicatie. NB-IoT maakt gebruik van LTE-security, met betere authenticatie en beveiliging.

    Wat een cruciaal verschil is tussen de technologieën is dat SigFox en LoRa beide worden toegepast op licentievrije banden. Onderzoek van Agentschap Telecom naar Internet of Things geeft aan dat er capaciteitsproblemen verwacht worden op licentievrije banden. De capaciteit van SigFox en LoRa ligt daarnaast significant lager dan NB-IoT. Voor de lange termijn is NB-IoT waarschijnlijk een betere keuze. Voor private netwerken heeft LoRa op dit moment verschillende leveranciers en is het een interessante oplossing. Verschillende organisaties zijn druk bezig om LoRa te gebruiken in eigen IoT-netwerken. SigFox en LoRa hebben als primaire doel vooral het doorgeven van sensorinformatie (bijvoorbeeld temperatuur, positie, of iets vol zit, et cetera). Met NB-IoT zal het beter mogelijk zijn om ook systemen te besturen en is er meer zekerheid of berichten zijn aangekomen. Het is mijn verwachting dat het ook mogelijk zal zijn om met NB-IoT private netwerken te bouwen."


Log in to reply
 

Looks like your connection to INTERNET OF THINGS was lost, please wait while we try to reconnect.