Van welke bandbreedte kan ik uitgaan?


  • NB-IoT is gemaakt voor het ontvangen en/of zenden van maximaal een kwart A4’tje aan gegevens. We praten dan ook liever niet over bandbreedte, omdat de vergelijking met een internetverbinding als snel gemaakt is. Bij NB-IoT gaat het om het versturen/ontvangen van gegevens zoals meetdata, temperatuur, bevingen, maar ook het op afstand betalen via bijv. BlockChain techniek en het starten van een elektronische auto of wasmachine, of het terugvinden van de gestolen fietsHet principe van de IoT techniek is dat alles verbonden kan worden, als de hoeveelheid data met mate is. Met NB-IoT is dit al meer data dan met LoRA (wan) of SigFox.


Log in to reply
 

Looks like your connection to INTERNET OF THINGS was lost, please wait while we try to reconnect.