Met welke vertraging in de verbinding moet ik rekening houden


  • Als je apparaat niet in slaap is, kan je binnen een seconde de data versturen naar je platform. Vanuit slaapstand mogelijk een seconde langer. Het ontvangen kan ook net zo snel, maar als je apparaat echt in slaapstand is, dan komt je bericht pas binnen wanneer het weer wakker is. Dit is afhankelijk van jouw applicatie en gedrag op het apparaat. Wanneer een van de vele apparaten weer wakker wordt, hoef je niet bij te houden. Ons netwerk weet dit en zal op dat moment zorgdragen voor het afleveren van jouw data-pakket naar je apparaat. Als je apparaaat zich in omgeving bevindt waar de dekking zwak is, kan er meer vertraging optreden.


Log in to reply
 

Looks like your connection to INTERNET OF THINGS was lost, please wait while we try to reconnect.