Wordt de data ook opgeslagen, waar en van wie is die?


  • De algemene voorwaarden zijn nog niet geschreven en zullen tzt. beschikbaar komen. Bij T-Mobile gaan we van het principe uit dat de data van de eigenaar blijft. En de eigenaar is wat ons betreft diegene die de SIM in contractueel bezit heeft. Waar die data vandaan komt en of daar een andere privacy wet mee geschonden wordt is de verantwoordelijkheid van de contractant.

    We willen de contractant de mogelijkheid geven om zijn data te ontvangen zowel real-time als in een off-line modus. We kunnen de data van enkele dagen tot onbeperkt voor je bewaren alhoewel we hiervoor waarschijnlijk wel een kleine fee gaan vragen. We moeten natuurlijk wel voldoen aan de wettelijke eisen.

    Wat we willen aanmoedigen is het delen van je data op publieke bronnen volgens het Open data principe. We zijn ervan overtuigd dat met open data de gemeenschap versneld de mogelijkheden van “smart”oplossingen gaat ontdekken. Denk bijvoorbeeld aan smart city initiatieven maar ook zaken als opensensormap en openwheatermap. Of je (een gedeelte) van de data wilt openstellen en hoe besluit jezelf;


Log in to reply
 

Looks like your connection to INTERNET OF THINGS was lost, please wait while we try to reconnect.