Kan je eenvoudig via een API met IoT-Gateway verbinden


  • Ja we willen dit zo eenvoudig mogelijk maken door middel van het beschikbaar stellen van een API maar ook door voorgedefineerde integraties met veel voorkomende IOT platformen te bieden. Als er wensen zijn op dit gebied horen we het graag!


Log in to reply
 

Looks like your connection to INTERNET OF THINGS was lost, please wait while we try to reconnect.