Wordt er gebruik gemaakt van VPN tunnels


  • Nee voorlopig denken we niet dat het noodzakelijk is speciale VPN tunnels tussen het IoT platform naar keuze en onze IoT-Gateway aan te bieden. We bieden beveiligde verbindingen aan over open internet door middel HTTPS via Public Key Infrastructure (PKI) naar je IoT platform.


Log in to reply
 

Looks like your connection to INTERNET OF THINGS was lost, please wait while we try to reconnect.