Welke protocollen zijn van toepassing


  • Voor de communicatie tussen je apparaat en ons netwerk zijn we deels afhankelijk van wat de hardware leveranciers zullen gaan aanbieden. Wij willen natuurlijk zoveel mogelijk varianten ondersteunen. Vanwege de Resource Constrained Nature van de NBIOT apparaten zijn er een aantal waarschijnlijk kandidaten. In de 3GPP standaard wordt UDP als transmissie laag beschreven. Daarboven zien we vaak CoAp of MQTT-SN verschijnen. Daar weer bovenop kan je OMA-LWM2M en/of oneM2M zien verschijnen.


Log in to reply
 

Looks like your connection to INTERNET OF THINGS was lost, please wait while we try to reconnect.