Standaard sensoren voor NB-IoT


  • Welke standaard sensoren zijn er verkrijgbaar die op NB-IoT werken?
    Te denken valt dan bijvoorbeeld aan energiemeters, watermeter, gasmeters, aanwezigheidsdetectie, deurschakelaars enz.
    Is hiervan ergens een lijst beschikbaar?


Locked
 

Looks like your connection to Internet of Things was lost, please wait while we try to reconnect.