Certificering


  • Wordt het bij jullie noodzakelijk om massa-geproduceerde hardware eerst te licenseren? Of is voortbouwen op bijvoorbeeld een ublox of quectel SOC voldoende? Is daar al iets over bekend?  • Goede vraag, deze kan ik zelf alleen niet direct beantwoorden. Ik tag @Richard-Marijs dus even. 🙂  • Nog lastig om hiet een concreet antwoord op te geven maar wat wel duidelijk is, is dat de hardware CE gecertifieerd dient te zijn. Dit betekent dat men voor de IoT devices afdoende rapportage dient te hebben over EMC/EMV/Telecom richtlijnen.

    Voor telecom hardware specifiek zal in grote lijnen rapportage over gebruikte chips (GPS, 3GGP compliant etc.) afdoende zijn. Voor nu denken wij in ieder geval dat minimaal FOTA ondersteunt dient te worden.


Locked
 

Looks like your connection to Internet of Things was lost, please wait while we try to reconnect.