Instructie: App aanmaken in Ocean Connect


 • Let op, dit geldt alleen voor members die al werken naar een pilot (met meerdere devices) en toegang hebben tot hun eigen SP Portal.

  Om een app aan te maken volg je deze stappen:

  • Klink links op Applications en vervolgens Create App
  • App name = naam van jouw klant of project
  • Industry = invullen als gewenst
  • API package = Basic API
  • Application Ability = Rule Engine
  • Dat Storage = laten staan op 7 dagen
  • SMS Server = dit veldje kun je leeg laten
  • E-mail server = dit veldje kun je ook leeg laten

Locked
 

Looks like your connection to Internet of Things was lost, please wait while we try to reconnect.