New sim -> CME error


  • Als ik met de nieuwe sim probeer connectie te leggen krijg ik steeds een sim error “+CME ERROR: SIM failure”.

    De oude sim (uit het early access programma) die gaat bij het commando:
    AT+COPS=1,2,"20416"
    om verbinding te maken met T-Mobile, komt verder en geeft bij het commando AT+CGATT? als resultaat 1, dus dat er verbinding is. Met die sim krijg ik echter geen adres (wss omdat deze niet is geregistreerd in het portaal).


 

Looks like your connection to Internet of Things was lost, please wait while we try to reconnect.