Links op website zijn verouderd


  • Beste,
    Link naar de Simcom7000 en Simcom7020 werken niet meer, beter aanpassen naar nieuwe link,
    Sim 7000 : [http://www.simcom.com/product/showproduct.php?lang=en&id=255](link url)
    sim 7020 : [http://www.simcom.com/product/showproduct.php?lang=en&id=297](link url)


 

Looks like your connection to Internet of Things was lost, please wait while we try to reconnect.