Onderhoud Ocean Connect (IoT Gateway) op donderdag 3 augustus


  • Om de stabiliteit van onze IoT Gateway te optimaliseren zullen we op donderdag 3 augustus gedurende de ochtend onderhoud uitvoeren. Ocean Connect zal donderdagochtend dan ook niet beschikbaar zijn!

    Wat wijzigt er voor jou?
    Niet veel maar absoluut niet onbelangrijk: het IP address van de south interface wijzigt naar 172.16.14.22.


Locked
 

Looks like your connection to Internet of Things was lost, please wait while we try to reconnect.