Welke verschillende abonnementen zijn er en wat zijn de kosten hiervoor?

 

Looks like your connection to INTERNET OF THINGS was lost, please wait while we try to reconnect.