Is er hardware voor NB-IoT beschikbaar?


  • U-blox en Quectel hebben reeds voor NB-IoT geschikte radio modules gelanceerd. Je kunt met een van de Nederlandse importeurs Adelco (U-Blox) en TOP-electronics (Quectel) contact opnemen voor meer technische informatie.


Log in to reply
 

Looks like your connection to INTERNET OF THINGS was lost, please wait while we try to reconnect.