Blijft NB-IoT beschikbaar als 5G uitgerold gaat worden en blijven mijn devices werken?


  • De uitrol van 5G valt onder dezelfde standaardisatie die in 2016 door de mobiele industrie is vastgesteld (3GPP), waardoor de hardware niet vervangen hoeft te worden om te blijven werken.


 

Looks like your connection to INTERNET OF THINGS was lost, please wait while we try to reconnect.