Is er straks ook bereik in tunnels en gebouwen met dikke muren en kelders?


  • De techniek is geschikt om voldoende bereik te hebben om IoT devices te kunnen laten communiceren op moeilijk bereikbare plekken, waaronder: tunnels, gebouwen met dikke muren, kelders en weilanden.


 

Looks like your connection to INTERNET OF THINGS was lost, please wait while we try to reconnect.