Als meerdere devices dicht bij elkaar berichten verzenden, kunnen deze elkaar dan storen?


  • Dit is geen enkel probleem omdat communicatie binnen het gelicenseerde spectrum plaats vindt. Hierdoor verstoren individuele devices elkaar niet, ook niet wanneer de devices dicht bij elkaar staan en/of tegelijkertijd berichten verzenden. Wel dien je er rekening mee te houden dat voor iedere mobiele dienst geldt dat door atmosferische omstandigheden verstoring van het bereik kan plaats vinden (bv elektrische velden die ontstaan door omstandigheden).


 

Looks like your connection to INTERNET OF THINGS was lost, please wait while we try to reconnect.