Heeft de afstand tot een zendmast consequenties voor het energieverbruik: Hoe verder van de zendmast, hoe hoger het vermogen?


  • Ja, het piekverbruik speelt hier een rol in. Maar ook andere factoren, zoals:

    • Hoeveelheid data en hoe vaak deze wordt verstuurd;
    • Of het apparaat in energiezuinige (slaap)-stand (PSM) wordt gezet;
    • Welke vertraging in de downlink geaccepteerd kan worden met als achterliggende gedachte dat het apparaat in energiezuinige stand kan gaan met de mogelijkheid om actief te blijven luisteren (eDRX).

 

Looks like your connection to INTERNET OF THINGS was lost, please wait while we try to reconnect.